Členské príspevky

Vážení členovia Slovenskej asociácie aterosklerózy (SAA),

členské príspevky ostávajú naďalej 7 €/rok.

Termín úhrady členských príspevkov je vždy do konca daného kalendárneho roka.

Členské príspevky prosíme uhradiť výlučne bankovým prevodom na IBAN SK30 3100 0000 0040 0106 3108, názov účtu Slovenská asociácia aterosklerózy.

Pri úhrade použite ako variabilný symbol kalendárny rok a štvormiestne identifikačné číslo člena SAA (napr. 2016xxxx). Bez udania variabilného symbolu nemôže byť platba priradená ku konkrétnemu členovi SAA. Do poznámky je vhodné uviesť „členské za rok 2016 a Vaše meno“.

Postup pri úhrade internet bankingom

1)  IBAN: SK30 3100 0000 0040 0106 3108
2)  konštantný symbol: 0558
3)  variabilný symbol: 2016xxxx (xxxx zastupuje identifikačné číslo člena SAA)
4)  doplňujúce údaje: „členské za rok 2016 a Vaše meno

Ak platíte členský príspevok poštovou poukážkou (čomu by sme sa radi vyhli vzhľadom na komplikovanú evidenciu), dôsledne vyplňte poukážku a ústrižok si uschovajte.

Kalendár podujatí

« 2024 »
« jún
júl
august »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4